Tekstit

Onnistu yrityskaupassa - Yrityskaupan psykologiset menestystekijät osa 2: Intuitio

Intuition käyttö on loogis-rationaalisen ajattelun rinnalla hyödyllistä erityisesti monimutkaisissa päätöksentekotilanteissa ja nopeasti muuttuvissa ympäristöissä   Tieteen termipankki  määrittelee intuition seuraavasti: Kyky kokea asioiden todellinen laita ilman, että kykenee selittämään tai perustelemaan kokemustaan . Olen kuullut esimerkiksi yrityskauppakokemuksista, joissa ostajalle on tullut yrityskauppakohteen etsimisvaiheessa intuitiivinen tunne siitä, että keskusteluissa ei kannata edetä. Esimerkiksi avainhenkilöistä on tullut ”huono viba” tai yhteensopivuudesta on ollut pahoja aavistuksia – siitä huolimatta, että paperilla asiat ovat näyttäneet hyviltä. Onko kyse ollut ennakkoluuloista vai voiko näissä intuitiivisissa tunteissa ja tunnelmissa piillä olennaista tietoa?   Varmempia päätöksiä yrityskaupoissa   Intuitiota yrityskaupoissa käsitellyt tuore tutkimus (Kuusela, Koivumäki, Yrjölä, 2019) osoittaa, että yrityskaupoissa hankittu intuitiivinen tieto on ollut yrityskauppoja

Onnistu yrityskaupassa - Yrityskaupan psykologiset menestystekijät, osa 1: psykologinen sopimus

Yrityskaupan menestystekijät ovat kiinnostaneet minua suuresti niin omakohtaisten kuin asiakkaitteni erilaisten yrityskauppakokemusten kautta. Uskon, että koronatilanteen hellittäessä tullaan Suomessakin näkemään lisääntyvä määrä yritysostoja, joita onkin tässä vaiheessa jo hyvä suunnitella.   Psykologisia eli ns. pehmeitä tekijöitä ja niiden vipuvoimaa ei ole yrityskaupoissa tähän mennessä merkittävissä määrin hyödynnetty, vaikkakin se on ollut osa kasvavaa trendiä (esim. Liimatainen, A. & Lähteenmaa, L., 2020). Mitä nämä ns. pehmeät menestystekijät ovat ja kuinka ne voi ottaa käytännössä huomioon esimerkiksi PK-sektorin yrityskaupoissa, silloin kun yrityskaupalla haetaan kasvua sekä uusia markkinoita eikä vain osteta kilpailijaa pois? Tulevassa blogisarjassa tulen käsittelemään näitä yrityskaupan onnistumisen kannalta tärkeimpiä psykologisia tekijöitä.   Näkymättömät liitteet kauppasopimuksessa   Ensimmäinen psykologinen menestystekijä on psykologinen sopimus , joka tarkoittaa ty